PHP’de Toplu Dosya İşlemleri

Tek klasörde 15 binden fazla dosya var. İsimlerinde tek tırnak ( ‘ ) işareti olanları bulup, tırnağı kaldırmak istiyorum.

PHP de bunu şöyle yapabiliriz;

<?php
 $dir="/home/irfan/test";
 $search="'";
 $replace="";
 $i=0;
 $files = opendir($dir);
 while ( $file = readdir($files) ) {
  if ( strstr($file,$search) ) {
   $newFileName = str_replace($search, $replace, $file);
   $newFileName = "$dir/$newFileName";
   $file = "$dir/$file";
   if (copy($file,$newFileName)) {
    if (unlink($file)) {
     echo $file."<font color=\"#009900\">Tamamlandi</font<<br />";
    }
    else {
     echo $file. "<font color=\"#009900\">Tirnaklar Temizlendi.</font><font color=\"#FF0000\">Dosya silinemedi</font><br />";
    }
   }
   else {
    echo $file. "<font color=\"#FF0000\">Dosya isminde " .$search. " karakter(ler) bulundu, temizlenemedi! </font><br />";
   }
  }
  $i++;
 }
?>

Kodun kullanımı hakkında bi fikriniz yoksa kullanmayın !