Cron ve MySQL Saat sorunu

Hayatımı kolaylaştıran iki önemli madde bu gün zorlaştırmaya çalıştı ama beceremedi -P Şüphesiz cron *nix sistemlerin vazgeçilmez özelliklerinden. MySQL NOW() function’ı da benim için öyle.
Eski sunucuda cron düzgün çalışıyordu, sunucu değiştirdikten sonra saat 12.00 da ve 00.00 da çalışan cron rule’lerim saat 14.00 ve 02:00 da çalışmaya başladı. Sorun saat farkından belli, GMT +2 olması gereken sunucu saati, GMT +0 olarak ayarlanmış.

root@server [~]# hwclock --show
  Fri 29 Aug 2008 07:58:23 PM EEST -0.018611 seconds
  root@server [~]# date
  Fri Aug 29 19:58:41 EEST 2008
  root@server [~]#

hwclock ve date ile baktığımda GMT +2 olarak görünüyor. Demek ki başka bir yerde sorun var.

(daha&helliip;)